Головна » Файли » Цікавинки » Видатні люди

100 видатних імен України
[ Викачати з сервера (1.60 Mb) ] 11.11.2011, 19:11
100 видатних iмен України
100 заголовків – 100 карток
Версія 1.0 від 28 вересня 2005
Джерело: http://www.ukrop.com/ua/encyclopaedia/100names
Зауваження та виправлення надсилайте на адресу lingvodics@mail.ru

Передмова

Звiсно, наївно i безпiдставно чекати вiд вiку, що настає, якихось несподiваних механiчних нововведень, покликаних до невпiзнанностi змiнити життя, чи тiшити себе надiєю на раптовий наплив незбагненних добрих див. Мова про iнше: волею долi, свiдомо чи несвiдомо, нам дано вiдчути саму атмосферу цього незвичного часу. Об'єктивна реальнiсть складається таким чином, що мимохiть заполонює свiдомiсть уявленнями масштабними - вiд прадавнини до неозорого майбутнього.

У жодному разi не претендуючи на всезагальнiсть i всеприйнятнiсть, висловлю припущення, що все-таки бiльшiсть з нинi сущих певним чином ревiзує своє минуле, покладаючи одночасно привабливi сподiвання i на грядуще. Це абсолютно нормальний процес своєрiдного пошуку смислу буття. Безперечно, кожному хочеться мати у своїх активах якомога бiльше добрих справ, адже це основний (якщо не єдиний!) критерiй доцiльностi iснування. Пiдсумовують прожите люди, зводять надбання i втрати народи, нацiї.

Молодою країною, восьмирiчною дiяльною державою, вступає на неоглядну путь майбутнiх вiкiв незалежна Україна. Плани у неї - величнi! Пiдстава тому - велична iсторiя!

Так сталося, що до цього часу у нас не було, та, зрештою, й не могло бути лiтописного iменного зводу своєї iсторiї. Ранiше кожна українська сiм'я мала таку маленьку книжечку, граматку, куди вносила живих i померлих своїх родичiв. Так, на родинному рiвнi, писалася iсторiя роду. Безумовно, в глибинi душi свiдомих патрiотiв так карбувалася й iсторiя України - оскiльки ми ствердилися! - але значно надiйнiше й значно приємнiше робити це зараз вiдкрито, вiльно i щиро!

Моя спроба написати таку граматку свого народу - потреба душi!

Ця книга задумана як природна вiдповiдь на основоположнi питання, що так чи iнакше постають перед нами в усiй повнотi з завидною регулярнiстю: хто ми? Чиї ми дiти? Куди ми йдемо? Що чекає на нас завтра?

Це видання повинно дати найзагальнiше уявлення про масштабнiсть i велич наших надбань, про їх загальнолюдську цiннiсть, про тi духовнi джерела, якi завжди готовi наповнити своєю життєдайною енергетикою, вiковою мудрiстю й iстинною спрямованiстю душi й серця своїх нащадкiв - вiд поколiння до поколiння.

"Сто видатних iмен України" - перший крок до осягнення нашої iсторiї через призму сприйняття життя й дiяльностi найвидатнiших постатей, що прославили своїми подвигами й дiлами українську землю. Звiсно, однозначно й точно окреслити це коло подвижникiв цiлком конкретним числом неможливо - як кiлькiсно, так i якiсно. Переконаний, суперечки велися б навiть тодi, коли треба було б визначити, скажiмо, усього десять славетних iмен. Передi мною стояли зовсiм iншi завдання й мета. Ця книга аж нiяк не розрахована на сприйняття як пробної кулi для безпiдставних, безглуздих i безкорисних дискусiй. Хотiлося одного, реального i дiєвого вiдкриття тих духовних напластувань нашої iсторiї, якi й до сьогоднi сприймаються суспiльством ситуативно, оглядово й вiдiрвано вiд єдиного контексту загального поступу. Власне, видання й мислилося як унiкальний довiдник духу нацiї.

Зворушливий iнтерес, непiдробна цiкавiсть багатьох фахiвцiв i солiдних державних установ, що брали безпосередню участь у пiдготовцi упорядкування та добору довiдкових матерiалiв до цiєї книги, ще раз засвiдчили важливiсть i насущнiсть даної теми. Подiбних робiт має бути набагато бiльше, i з'являтися вони повиннi якомога частiше. Прикрим пiдтвердженням цьому слугують, на жаль, далеко не поодинокi факти розбiжностей у датах, назвах, числах, iменах, пов'язаних з нашими вели-кими сучасниками й попередниками. Сподiваюся, нинiшнє й наступнi поколiння зроблять усе, аби поступово заповнити численнi "бiлi плями" й вичистити страхiтливi <чорнi дiри> в духовнiй бiографiї нацiї.

Видання з самого початку бачилося зорiєнтованим на широкий загал читачiв. Воно повинно було стати простим у користуваннi, доступним за формою, повним за змiстом, корисним за iнформативною насиченiстю. Умовно кожен матерiал складається зi стислого бiографiчного викладу, нарисового огляду життєдiяльностi або ж опису певного, визначального, перiоду буття. Довершує образ цитатний ряд - як вислови самого героя оповiдi, так i думки про нього. Все це покликано i пiдпорядковано однiй метi - подати постать якнайповнiше, зважаючи на обмежений обсяг для викладу.

Зауваження стосовно побiжного огляду нових i новiтнiх часiв України цiлком слушнi, та, сподiваюся, вони будуть знятi наступною подiбною роботою, зорiєнтованою саме на цьому перiодовi.

Це видання присвячується епохальному святу i датi - 2000-лiттю Рiздва Христового. Своєю сутнiстю воно навертало i навертає нас до вищих моральних категорiй, до самих основ буття. Ще i ще раз воно нагадує: пiсля всього лишаються тiльки справи. За ними нас сприйматимуть i оцiнюватимуть нащадки. Як усвiдомлення цього - видання "Сто видатних iмен України".

Окремо хочу подякувати всiм, хто причетний до пiдготовки та видання цiєї роботи, зокрема вченим АН України, працiвникам галузевих академiч-них iнститутiв, кожному, хто через це творче дiйство задекларував свою небайдужiсть до iсторiї власного народу. Їхнi консультацiї, поради, дiєва допомога i пiдтримка були вкрай бажаними й необхiдними.

Категорія: Видатні люди | Додав: StudentSun
Переглядів: 8344 | Завантажень: 456 | Рейтинг: 3.5/12
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]