Головна » Файли » Підручники з української мови » Теорія

Загальне мовознавство (djvu)
[ Викачати з сервера (5.18 Mb) ] 28.03.2012, 19:10

У підручнику висвітлено методологічні основи радянського мовознавства, викладено теоретичне розуміння мови як історично змінного найважливішого засобу спілкування людей, розглянуто зв"язки мови з суспільством і свідомістю, загальні передумови виникнення, а також її структуру, зокрема - внутрішні системи й підсистеми мови, критично проаналізовані неприйнятні теорії. Призначений для студентів-філологів університетів.

ЗМІСТ
Передмова............................................З

Вступ ..............................................5

Розділ І. Мова, і суспільство..........................21

§ 1. Суспільна природа мови і мовної діяльності . 21

§ 2. Мова як суспільно-історична норма..........31

§ 3. Територіальна й соціальна диференціація мови 41

§ 4. Літературна мова та її стилі................46

§ 5. Соціальні спільності людей і соціальні типи

мов......................................58

§ 6. Соціолінгвістика............................69

Розділ II. Мова, мислення і свідомість..................79

§ 1. Марксистське розуміння мови як практичної свідомості ..............................79

§ 2. Загальні передумови виникнення людської

мови ......................................83

§ 3. Мова і мислення............................89

§ 4. Взаємозв’язок мови і мислення в системі мовних значень.....................99

§ 5. Теорія мовної відносності та її критика . . 109

Розділ І її. Знакова теорія мови........................117

§ 1. Мовознавство і семіотика....................117

§ 2. Типи знаків і специфіка знаків мовної системи 124

§ 3. Мова як особлива знакова система............131

Розділ IV. Структура мовної системи..................138

§ 1. Мовна система і мовна структура............138

§ 2. Подвійне членування мови..................146

Внутрішні системи мовної системи....................151

§ 3. Фонетична система мови ....................151

§ 4. Семантична система мови....................170

§ 5. Проблема частин мови......................201

§ 6. Синтаксична система мови....................208

§ 7. Проміжні системи мови....................228

§ 8. Парадигматичні й синтагматичні відношення 238

§ 9. Ієрархія мовної будови та міжсистемиі зв’язки 244

Розділ V. Мова як історична категорія ................251

§ 1. Статика і динаміка мови. Функціонування і

розвиток мови..............................251

§ 2. Чинники розвитку мови. Причини мовних

змін ......................................262

§ 3. Взаємодія мов..............................273

§ 4. Диференціація та інтеграція — основні

процеси розвитку мов........................287

§ 5. Про закони розвитку мови..................292

§ 6. Синхронія та діахронія......................302

Додаток. Міжнародні лінгвістичні форуми ..........309

Предметний покажчик..................................315

Покажчик мов ........................................319

Іменний покажчик......................................321

Список рекомендованої літератури......................32,0

Семчинський С. В.
СЗО Загальне мовознавство.— К. : Вища шк. Головне вид-во, 1988.— 328 с.

І8ВМ 5-11-000039-5.

4602000000—152

С М2І1 (04)—88 КУ~№ 7~25-1988 ББК 815,73
Учебное издание
Семчинский Станислав Владимирович ОБЩЕЕ ЯЗЬЇКОЗНАНИЕ
Допущено Министерством вьісшего и среднего спеціального обрсізования УССР в качестве учебника для студентов филологических факультетов университетов
Киев, Головное издательство издательского обьединения «Вьіща школа»

На украинском язьіке
Художнє оформлення в. В. Чурія Художній редактор І. Г. Сухенко Технічний редактор Н. Ю. Морозова Коректор /. /7. Б ер ус
ИБ № 10725

Здано до набору 30.12.87. Підписано до Друку 28.06.88. Формат 84X108’/з2- Папір друк. № 2. Гарнітура літературна. Високий друк. Умов.-друк. арк. 17,22. Умов, фарбо-відб. 17,22. Обл.-вид. арк. 20,72. Тираж 5000 пр. Вид. № 7055. Зам. № 8—559. Ціна 1 крб.

Головне видавництво видавничого об’єднання «Вища школа», 252054, Київ-54, вул. Гоголівська, 7

Віддруковано з матриць Головного підприємства республіканського виробничого об’єднання «Поліграфкнига». 252057, Київ, вул. Довженка, 3, в Київській книж» ковій друкарні наукової книги, вул. Рєпіна, 4. Зам. 8-602.Завантажити у форматі *pdf

Завантажити у форматі *docx
Завантажити у форматі *djvu можна натиснувши посилання "Викачати з сервера"
Категорія: Теорія | Додав: StudentSun | Теги: українська мова, історія мови, мовознавство, Семчинський, загальне мовознавство
Переглядів: 5569 | Завантажень: 513 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]