Головна » Статті » Сучасна українська літературна мова » Стилістика

Офіційно-діловий стиль як різновид літературної мови

Цей стиль сучасної української мови певний час розвивався тільки як епістолярій приватного характеру, оскільки  український народ не мав своєї державності і українська мова в  царській Росії офіційною владою взагалі не визнавалась як мова, а вважалася наріччям російської.

Сфера використання офіційно-ділового стилю мови — це офіційне спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавство,  адміністративно-господарська діяльність.

Головне призначення — регулювання ділових відносин мовців у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах,  обслуговування громадянських потреб людей у типових ситуаціях. Головні ознаки офіційно-ділового стилю:  регулювально-імперативний характер, документальність (кожний офіційний папір повинен мати характер документа), стабільність (тривалий час зберігає традиційні форми), стислість, чіткість, висока  стандартизація значної частини висловів, сувора регламентація тексту. Офіційно-діловий стиль має свою офіційно-ділову лексику, але вона не є особливо чисельною, такою, як терміни у  науковому стилі. Колорит офіційності, діловитості формується не так лексикою, як стабільною композицією тексту, який складається загалом із загальновживаної лексики, і тільки окремі лексеми є стилістемами офіційно-ділового стилю.

Основні мовні засоби: на нейтральному тлі  загальновживаних мовних елементів широке використання  суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської термінології.

Офіційно-діловий стиль мови має такі підстилі (та їх жанри): законодавчий (закони, укази, статути, постанови);  дипломатичний (міжнародні угоди — конвенції, повідомлення —  комюніке, звернення — ноти, протоколи);  адміністративно-канцелярський (накази, інструкції, розпорядження, довідки, заяви, звіти).

Хоча офіційно-діловий стиль прийнято називати книжним, писемним, бо основними його текстами є офіційні папери, що мають статус документів, проте він має і усну форму вияву  (переговори на різних рівнях державної і громадської влади,  офіційні зустрічі, ділові розмови, прийоми громадян тощо).

До специфічних рис офіційно-ділового стилю відносять  імперативність, розпорядність, регламентованість, непроникність. Це означає, що зміст документів є обов'язковим до виконання для тих, кому вони адресуються, у певних межах і регламентах; самі документи чітко відокремлені від інших текстів і  непроникні для їх елементів.

Для офіційно-ділового стилю, як і наукового, характерні  точність, однозначність, логічність викладу змісту. Однак у  науковому стилі ці риси служать об'єктивності й доказовості змісту, а в офіційно-діловому вони мають забезпечувати дотримання адресатами правових норм, їх волевиявлення, містити в собі наказовість і розпорядність.

Основним видом текстів у офіційно-діловому стилі є  документи. Вони класифікуються за формою донесення до адресатів і за жанрами підстилів — законодавчого, дипломатичного й адміністративно-управлінського.

В офіційно-діловому лексиконі основний масив складає міжстильова, загальновживана лексика з високою частотністю. Офіційно-діловий стиль має в чотири рази більше  високочастотної лексики, ніж художній. Така частотність пояснюється потребою забезпечити адекватність і точність передачі  інформації, швидку обробку документів, тому однотипні поняття позначаються однотипними лексемами, не замінюються  синонімічними, щоб не «розмивався» зміст, не виникало  різночитання. На морфологічному рівні офіційно-ділового стилю помітна висока частотність іменників.

Найсуттєвішою рисою офіційно-ділового стилю є  стандартність мовного оформлення документів, яка відображає типові і часто повторювані ситуації і змісти у сфері ділових стосунків. Вона сприяє економії місця і часу під час оформлення, а також при обробці документів і адекватному сприйманню та  розумінню їх, підвищує інформативність документів.

До основних мовно-комунікативних стилетворчих чинників офіційно-ділового стилю можна віднести:

— форму мовного спілкування (усна, писемна), жанри цих форм (доповідь, звіт, участь в обговоренні, пропозиція,  зауваження, бесіда, експертиза, документи, листи);

— загальні ознаки функціонального стилю;

— основний функціональний тип мовлення і композиційномовні форми (монолог, діалог, полілог, розповідь,  міркування, опис, переключення тощо);

— принципи композиційної побудови тексту: інвенція,  диспозиція (виклад, тези, логічні й аналогійні аргументи, факти, спростування, висновки);

— специфічне (спеціалізоване) використання мовних засобів різних рівнів у межах дії названих комунікативних  стилетворчих чинників офіційно-ділового стилю (елокуція), його  підстилів та жанрів.

Ситуативна специфіка мовного спілкування найбільше 

залежить від цільової настанови мовця чи співбесідників. Вона визначається комунікативною сферою суспільної діяльності, призначенням функціонального стилю, зовнішніми впливами і внутрішніми намірами мовця, потребами конкретної мовної ситуації.

За кількістю учасників комунікативного акту в  дипломатичному мовленні виділяють два найпоширеніші функціонально-комунікативні типи. Перший з них — це індивідуальна зустріч (бесіда,  переговори), в якій беруть участь тільки два дипломати високих рангів або керівники держав чи високі урядовці.

Другий тип дипломатичного мовлення можна назвати  одностороннім. Це публічні виступи перед масовою аудиторією на самітах, з'їздах, конференціях, заяви в пресі, по радіо, на телебаченні. Вони також потребують попередньої  стилістичної обробки тексту з дотриманням цілей і специфіки дипломатії.

До стильових рис офіційно-ділового стилю належать:  офіційність, об'єктивність, точність, логічність, консервативність, або традиційність, чіткість, ясність, стислість, стриманість,  ввічливість. Вони досягаються у мовному вираженні  офіційно-ділового стилю типовими для певних жанрів мовними одиницями лексичного, граматичного і текстового рівнів.

Категорія: Стилістика | Додав: StudentSun (27.08.2015)
Переглядів: 1166 | Теги: Стилістика | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]