Головна » Файли » Плани-конспекти » 5 клас (українська мова)

Вимова приголосних звуків
[ Викачати з сервера (26.5Kb) ] 05.01.2015, 20:51

Тема: Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

Мета: вчити розрізняти дзвінкі й глухі приголосні на слух; формувати орфоепічні навички; розвивати мовну і слухову пам’ять, удосконалювати навички правильної артикуляції звуків; виховувати мовну культуру.

Обладнання: порядок і зразок фонетичного розбору слова, тексти.

 

ХІД УРОКУ

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП УРОКУ

II.ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Запишіть фонетичною транскрипцією: хвастун, хворий, хвиля, ухвала, похвалити, хвалько, хвилеріз, хвіртка, хвоя, фонтан, фірма, фізика, фіранки, Уфа, професор, хвощ.

III.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вимовте скоромовку, зберігаючи правильну вимову звука [ф]: Федора Феофанівна сфотографувалася у фірмовому фотоательє біля фонтана.

IV.ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМ УРОКУ

V.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

У мовленнєвому потоці деякі групи приголосних якісно змінюються в результаті звукового уподібнення. Зміни відбуваються у таких словосполученнях:

 1. [с]+ [ш] = [ш:] (принісши - прині[ш:]и);
 2. [з] + [ш] = [жш] (залізши - залі[жш]и);
 3. [з] + [ж] = [ж:] (безжурний - бе[ж:]урний);
 4. [з] + [дж] = [ждж] (з джмелем - [ждж]мелем);
 5. [ш] + [с] = [с´:] (вчишся - вчи[с´:]а);
 6. [ш] + [ц] = [с´ц´] (на дошці – на до[с´ц´]і);
 7. [ж] + [ц] = [з´ц´] (у ложці – у ло[з´ц´]і);
 8. [ч] + [ц] = [ц´] (у річці – у рі[ц´:]і);
 9. [т] + [с] = [ц] (братство - бра[ц]тво);
 10. [т] + [с´] = [ц´:] (сміється - сміє[ц´:]а);
 11. [т] + [ч] = [ч:] (Вітчизна - Ві[ч:]изна);
 12. [т] + [ш] = [чш] (коротшати - коро[чш]ати).

ЗАУВАГА: пам’ятайте, що ці зміни відбуваються тільки в мовленні, а на письмі не позначаються.

VI.СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Опрацювання підручника.
 • С. 107 – 108 (прочитання правил, аналіз)
 • Виконання вправи 228.
 1. Аналіз прикладів (на дошці)

Вимовляємо

Пишемо

(лехко)

Легко

(вохко)

Вогко

(н’іхт’і)

Нігті

(к’іхт’і)

Кігті

(д’охт’у)

Дьогтю

 

VII.ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ ТА ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК

1.Робота з картками

 • Спишіть, ставлячи на місці крапок потрібну букву на позначення приголосного. Поряд запишіть у дужках слово для перевірки.

Два дні і дві ночі сиділи вони тут у во..кості й пітьмі. Понад самим берегом, коло хат в’ється сте..ка. Оце возовиця підходить, а там і моло..ба. У гру..ці гуло, догоряли скі..ки. Я йшов молодими лісами, повен козу.., набравши суниць. Славко виконав мамину про..ьбу. Між гря..ками протоптали сте..ку.

 

Перевірка: воГкості (вогко), стеЖка (стежина), молоТЬба (молоти), груБці (груба), скіПки (скіпа), козуБ (козуба), проСЬбу (просити), гряДками (грядка), стеЖку (стежина).

 

VIII.СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

 

Запишіть слова і дослідіть, які саме глухі стають дзвінкими.

Боротьба [бород/ба] — боротися;

молотьба [молод/ба] — молотити;

просьба [проз/ба ] — просити;

лічба [л/іджба] — лічити;

повсякденний [пофс/аґден:ий] — всякий день;

Великдень [велиґден] — Великий день.

Правопис цих слів можна перевірити.

— Які ж це глухі приголосні? ([т], [ч], [с], [к] — тече сік) Запам’ятаймо!

Осьде — [оз/де];

аякже — [айаґже]

якби — [йаґби];

вокзал — [воґзал];

анекдот — [анеиґдот];

рюкзак — [р/уґзак];

айсберг — [айзберг];

футбол — [фудбол],

мерехтіти — [меиреихт/іти].

Складіть з цими словами речення.

IX.ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Самостійна індивідуальна робота з диференційованими картками.

І рівень

Прочитайте споріднені слова, вставте пропущені букви. Підкресліть орфограми.

Боротися – боро…ьба, ходити – хо…ьба, молотити – моло…ьба, просити – про…ьба, ніготь – ні…ті, кіготь – кі…ті, легенько – ле…ко.

ІІ рівень

І варіант

Вставте пропущені букви, підкресліть і поясніть орфограми.

Шви…ко наближався літній світанок. Здалеку повіяло во…кістю. Сте…ка звивалась у високій траві. Ле…кий вітер доносить з луків запах свіжого сіна. Спорожнів перон во…залу. І навіть м'яч фу…больний свій віддай, як друг попросить.

ІІ варіант

Вставте пропущені букви, підкресліть і поясніть орфограми.

В лісі тягне во…кістю. Моло…ьбу скінчили вчасно. Шарко почав дряпати кі…тями землю. Ваилько чув, що бій клекотав зовсім близько за селом. Над луками ни…ько літали птахи. Дихалося ле…ко, привільно.

ІІІ рівень

І варіант

Знайдіть і виправте помилки, підкресліть орфограми.

а) Василько слухав науку про розвітку, як каску.

б) Я озьдечки, бабусю, я озьде.

ІІ варіант

Знайдіть і виправте помилки, підкресліть орфограми.

а) Михтять білі метелики.

б) Лехко обіцяти, але вашко слова дотримати.

 

Опитування учнів:

- Що таке уподібнення приголосних звуків?
- Коли воно відбувається? Поясніть на прикладах.
- Як перевірити правопис слів із приголосними , які уподібнюються?
- Навіщо нам знати ці правила орфоепії та орфографії?

X.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

 

У мовленнєвому потоці деякі групи приголосних якісно змінюються в результаті звукового уподібнення. Зміни відбуваються у таких словосполученнях:

 1. [с]+ [ш] = [ш:] (принісши - прині[ш:]и);
 2. [з] + [ш] = [жш] (залізши - залі[жш]и);
 3. [з] + [ж] = [ж:] (безжурний - бе[ж:]урний);
 4. [з] + [дж] = [ждж] (з джмелем - [ждж]мелем);
 5. [ш] + [с] = [с´:] (вчишся - вчи[с´:]а);
 6. [ш] + [ц] = [с´ц´] (на дошці – на до[с´ц´]і);
 7. [ж] + [ц] = [з´ц´] (у ложці – у ло[з´ц´]і);
 8. [ч] + [ц] = [ц´] (у річці – у рі[ц´:]і);
 9. [т] + [с] = [ц] (братство - бра[ц]тво);
 10. [т] + [с´] = [ц´:] (сміється - сміє[ц´:]а);
 11. [т] + [ч] = [ч:] (Вітчизна - Ві[ч:]изна);
 12. [т] + [ш] = [чш] (коротшати - коро[чш]ати).

ЗАУВАГА: пам’ятайте, що ці зміни відбуваються тільки в мовленні, а на письмі не позначаються.

 

У мовленнєвому потоці деякі групи приголосних якісно змінюються в результаті звукового уподібнення. Зміни відбуваються у таких словосполученнях:

 1. [с]+ [ш] = [ш:] (принісши - прині[ш:]и);
 2. [з] + [ш] = [жш] (залізши - залі[жш]и);
 3. [з] + [ж] = [ж:] (безжурний - бе[ж:]урний);
 4. [з] + [дж] = [ждж] (з джмелем - [ждж]мелем);
 5. [ш] + [с] = [с´:] (вчишся - вчи[с´:]а);
 6. [ш] + [ц] = [с´ц´] (на дошці – на до[с´ц´]і);
 7. [ж] + [ц] = [з´ц´] (у ложці – у ло[з´ц´]і);
 8. [ч] + [ц] = [ц´] (у річці – у рі[ц´:]і);
 9. [т] + [с] = [ц] (братство - бра[ц]тво);
 10. [т] + [с´] = [ц´:] (сміється - сміє[ц´:]а);
 11. [т] + [ч] = [ч:] (Вітчизна - Ві[ч:]изна);
 12. [т] + [ш] = [чш] (коротшати - коро[чш]ати).

ЗАУВАГА: пам’ятайте, що ці зміни відбуваються тільки в мовленні, а на письмі не позначаються.

 

У мовленнєвому потоці деякі групи приголосних якісно змінюються в результаті звукового уподібнення. Зміни відбуваються у таких словосполученнях:

 1. [с]+ [ш] = [ш:] (принісши - прині[ш:]и);
 2. [з] + [ш] = [жш] (залізши - залі[жш]и);
 3. [з] + [ж] = [ж:] (безжурний - бе[ж:]урний);
 4. [з] + [дж] = [ждж] (з джмелем - [ждж]мелем);
 5. [ш] + [с] = [с´:] (вчишся - вчи[с´:]а);
 6. [ш] + [ц] = [с´ц´] (на дошці – на до[с´ц´]і);
 7. [ж] + [ц] = [з´ц´] (у ложці – у ло[з´ц´]і);
 8. [ч] + [ц] = [ц´] (у річці – у рі[ц´:]і);
 9. [т] + [с] = [ц] (братство - бра[ц]тво);
 10. [т] + [с´] = [ц´:] (сміється - сміє[ц´:]а);
 11. [т] + [ч] = [ч:] (Вітчизна - Ві[ч:]изна);
 12. [т] + [ш] = [чш] (коротшати - коро[чш]ати).

ЗАУВАГА: пам’ятайте, що ці зміни відбуваються тільки в мовленні, а на письмі не позначаються.

 

У мовленнєвому потоці деякі групи приголосних якісно змінюються в результаті звукового уподібнення. Зміни відбуваються у таких словосполученнях:

 1. [с]+ [ш] = [ш:] (принісши - прині[ш:]и);
 2. [з] + [ш] = [жш] (залізши - залі[жш]и);
 3. [з] + [ж] = [ж:] (безжурний - бе[ж:]урний);
 4. [з] + [дж] = [ждж] (з джмелем - [ждж]мелем);
 5. [ш] + [с] = [с´:] (вчишся - вчи[с´:]а);
 6. [ш] + [ц] = [с´ц´] (на дошці – на до[с´ц´]і);
 7. [ж] + [ц] = [з´ц´] (у ложці – у ло[з´ц´]і);
 8. [ч] + [ц] = [ц´] (у річці – у рі[ц´:]і);
 9. [т] + [с] = [ц] (братство - бра[ц]тво);
 10. [т] + [с´] = [ц´:] (сміється - сміє[ц´:]а);
 11. [т] + [ч] = [ч:] (Вітчизна - Ві[ч:]изна);
 12. [т] + [ш] = [чш] (коротшати - коро[чш]ати).

ЗАУВАГА: пам’ятайте, що ці зміни відбуваються тільки в мовленні, а на письмі не позначаються.

 

 

 

Знайдіть і виправте помилки, підкресліть орфограми.

Швитко наближається світанок. Здалеку повіяло вохкістю. Лехкий вітерець кружляє у танку сніжинки. Дід Мороз поспішає на воґзал. У рюґзаку  в нього новорічні  подарунки.

 

Спишіть, ставлячи на місці крапок потрібну букву на позначення приголосного. Поряд запишіть у дужках слово для перевірки.

Два дні і дві ночі сиділи вони тут у во..кості й пітьмі. Понад самим берегом, коло хат в’ється сте..ка. Оце возовиця підходить, а там і моло..ба. У гру..ці гуло, догоряли скі..ки. Я йшов молодими лісами, повен козу.., набравши суниць. Славко виконав мамину про..ьбу. Між гря..ками протоптали сте..ку.

 

Прочитайте споріднені слова, вставте пропущені букви. Підкресліть орфограми.

Боротися – боро…ьба, ходити – хо…ьба, молотити – моло…ьба, просити – про…ьба, ніготь – ні…ті, кіготь – кі…ті, легенько – ле…ко.

 

Вставте пропущені букви, підкресліть і поясніть орфограми.

Шви…ко наближався літній світанок. Здалеку повіяло во…кістю. Сте…ка звивалась у високій траві. Ле…кий вітер доносить з луків запах свіжого сіна. Спорожнів перон во…залу. І навіть м'яч фу…больний свій віддай, як друг попросить.

 

Вставте пропущені букви, підкресліть і поясніть орфограми.

В лісі тягне во…кістю. Моло…ьбу скінчили вчасно. Шарко почав дряпати кі…тями землю. Ваилько чув, що бій клекотав зовсім близько за селом. Над луками ни…ько літали птахи. Дихалося ле…ко, привільно.

 

Знайдіть і виправте помилки, підкресліть орфограми.

а) Василько слухав науку про розвітку, як каску.

б) Я озьдечки, бабусю, я озьде.

 

Знайдіть і виправте помилки, підкресліть орфограми.

а) Михтять білі метелики.

б) Лехко обіцяти, але вашко слова дотримати.

 

Дописати  прислів’я за початком, вставляючи пропущені букви. Слова, в яких відбувається уподібнення, записати фонетичною транскрипцією

Важко у навчанні –                                   ложка   дьо...тю 

Пташка мала, а                                           ле...ко  в  праці                            

На  діжку меду –                                        кі...ті  гострі

 

Категорія: 5 клас (українська мова) | Додав: StudentSun | Теги: українська мова, уподібнення приголосних, плани-конспекти, 5 клас
Переглядів: 3863 | Завантажень: 157 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]