Головна » Файли » Плани-конспекти » 5 клас (українська мова)

Пунктограми при прямій мові та в діалогах
[ Викачати з сервера (87.0Kb) ] 05.01.2015, 19:28

                     Виховання толерантності на уроках української мови

Актуальна проблема сучасної педагогіки – це виховання толерантної особистості. Ми, вчителі, повинні навчити своїх учнів жити за законами добра, честі й совісті, справедливості, поважаючи думки, погляди, індивідуальні особливості інших. Це завдання можна виконувати й на уроках української мови, упроваджуючи принцип емоційності, який переконливо доведений у лінгводидактичних студіях В.Сухомлинського та М.Стельмаховича, оскільки емоційність дає змогу забезпечити мовний розвиток, виховання учня на основі єдності його душі, серця й розуму.

Пропоную тексти й завдання до них (для використання в різних класах), а також урок мови в 11 класі, спрямовані на виховання толерантної особистості.

                                                

                                               Малювали літери

На уроці в першому класі вчителька сказала дітям, щоб намалювали свою улюблену літеру. Вона наголосила, що, вимовляючи якусь букву, кожен уявляє предмет, рослинку чи тваринку, які асоціюються з даною літерою.

Хоч діти ще не дуже добре вміли малювати, було видно, що вони відчувають, як пульсує життя в їхніх малюнках. Оленка жовтим кольором вивела літеру «ес», додавши до неї зорі, й пояснила, що буква нагадує їй місяць на вечірньому небі. Петрик довго вимальовував бублик і розповів, що такою уявляється йому літера о. Коли ж цю літеру Яринка зобразила у вигляді квіточки, хлопець почав доводити, що це неправильно, бо літера о не може бути квіточкою. Яринка заплакала, але Петрик не вгамовувався, доки не втрутилась учителька (Анастасія Коліна).

1.Завдання (6клас). Прочитайте уважно текст. Усно визначте тему й основну думку. Поміркуйте, чи правильно поводився Петрик і чому? Запишіть перший абзац тексту й визначте відмінок іменників.

2.Завдання (7 клас). Прочитайте текст, визначте тему й основну думку, тип мовлення. Випишіть речення, у яких  дієприслівникові звороти, визначте вид і час дієприслівників, один із них розберіть за будовою.

3. Завдання (9 клас). Прочитайте текст, визначте тему й основну думку, тип і стиль мовлення.

а)Випишіть складнопідрядні речення з кількома підрядними, підкресліть у них граматичні основи, побудуйте схеми речень, визначте вид підрядних і підрядності.

б)Випишіть речення з різними видами зв’язку, зробіть його синтаксичний розбір.

                                       

                                            Справжнє кохання

Справжнє кохання – великий, священний обов’язок, обов’язок на все життя. Це почуття базується на взаємоповазі, чуйності, здатності до співпереживання, терпимості, довірі.

Пам’ятай, що любов – це насамперед відповідальність за ту людину, яку ти полюбив за її долю, за її майбутнє. Розпусник і мерзотник той, хто в коханні шукає тільки джерело втіх. Любити – це означає насамперед віддавати, віддавати коханій істоті сили своєї душі, творити для неї щастя.

«Люди, які кидаються на все, які розмінюють свої почуття направо й наліво, по-моєму, кінець кінцем мусять відчувати себе злидарями», - каже Брянський, один із героїв роману Олеся Гончара «Прапороносці». Глибока правда міститься в цих словах морально чистої, відданої єдиному коханню людини. Якщо ти справжня людина, якщо ти здатен створити духовне багатство в коханій людині, то розлюбити того, кого ти любив кілька років, - неможливо. Справжня любов – ще раз кажу тобі – з роками не слабшає, а міцніє (за Василем Сухомлинським).

1. Завдання (8 клас). Прочитайте текст, визначте основну думку й стиль мовлення. Випишіть із перших двох абзаців три речення з однорідними членами, підкресліть відповідно до синтаксичної ролі. Зробіть синтаксичний розбір словосполучення «розмінюють направо й наліво».

2. Завдання (9 клас). Прочитайте текст, визначте тему, основну думку, стиль мовлення. Випишіть складнопідрядні речення з кількома підрядними, побудуйте їх схеми, визначте вид підрядності.

3. Завдання (10 клас). Уважно прочитайте текст, визначте стиль і тип мовлення, основну думку. Поясніть лексичне значення слів «розпусник», «співпереживання», «терпимість», «мерзотник», доберіть до них антоніми. Зробіть фонетичний розбір слова «кохання».

4. Завдання (11 клас). Прочитайте текст, визначте основну думку, стиль мовлення. Знайдіть речення з прямою мовою, поясніть у ньому розділові знаки. Випишіть передостаннє речення тексту, підкресліть у ньому граматичні основи, побудуйте схему.

                                       

                                        Поважай інших

У V столітті до нашої ери китайський філософ Конфуцій на питання: «Чи можна одним словом виразити принцип поведінки в житті?» - відповів : «Це слово – взаємоповага, тобто не роби іншим того, чого не бажаєш собі». Отже, якщо ти не любиш, щоб тебе принижували, не принижуй інших.

Ісус Христос уважав такий погляд на світ недостатньо дійовим. Замість цього він запропонував: «Поводься з іншими так, як бажаєш, щоб поводилися з тобою». Зверніть увагу, що Конфуцій сказав «не роби», А Христос «поводься». У цьому випадку ми активно допомагаємо тому, кому потрібна підтримка. Ми слухаємо інших, бо хочемо, щоб слухали й нас. Ми поважаємо інших, бо хочемо, щоб поважали нас. Ми любимо ближнього, як самого себе. Проте Ісус Христос учить, що ми повинні любити не лише ближніх, а й ворогів своїх. Однак небагато зуміли втілити цей принцип у життя, але ті, кому це вдалося, залишилися в історії.

Отже, якщо ти хочеш, щоб тебе пам’ятали, будь толерантним, поважай і друзів, і ворогів (За Г.Солдатовою).

1. Завдання (9 клас).  Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення, основну думку. Поясніть лексичне значення слів «взаємоповага», «толерантність».

а) Випишіть одне речення з прямою мовою, зробіть синтаксичний розбір.

б) Випишіть речення з кількома підрядними, зробіть синтаксичний розбір.

в) Спишіть останнє речення тексту, побудуйте його схему, визначте тип. Зробіть морфологічний розбір слова «поважай».

г) Спишіть останнє речення другого абзацу, побудуйте його схему, визначте тип. Зробіть синтаксичний розбір словосполучення «залишилися в історії».

2. Завдання (10 клас). Прочитайте текст, визначте тему, основну думку, тип мовлення. Зробіть словотвірний розбір слів «взаємоповага», «китайський», «поведінка», «погляд», «небагато».

 

3. Завдання (11 клас).  Уважно прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення, тему й основну думку. Складіть і запишіть діалог (8-10 реплік) про взаємоповагу у вашому класі.

 

 

Тема: Пунктограми при прямій мові та діалозі. Синтаксичний розбір речень            

           із прямою мовою.

Мета:

           систематизувати й узагальнити вивчене про пряму мову й діалог,

           удосконалювати пунктуаційні й  творчі навики учнів; розвивати вміння   

           учнів зіставляти й порівнювати мовні явища; моделювати,

           реконструювати й конструювати речення з прямою мовою й діалоги

           відповідно до ситуації мовлення; практичні навики здійснення

           синтаксичного розбору речень із прямою мовою; засобами

           мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховати в учнів

           почуття взаємоповаги, довіри, вміння цінувати дружбу й відповідати за 

           свої слова та вчинки, тобто бути толерантними.

Тип уроку: систематизація й узагальнення вивченого.

Форма уроку: лабораторний практикум.

Обладнання: портрет В. Сухомлинського, міні-підручники; картки з 

                      індивідуальними завданнями; комп’ютер; підручник 

                      «Українська мова: 11 клас: академічний рівень,  профільний

                      рівень(С. О. Караман та інші. – К.: Освіта, 2011.- 416с.»; свічка;

                      відеозапис «Пісні про матір» у вик. Т. Повалій, Біблія.

Епіграф уроку: Майбутнє за тими, хто піднявся на найвищу сходинку

                          людяності (В. Сухомлинський).

                                           Хід уроку

I. Організаційний момент

 а) Вступ (На моніторі портрет В. Сухомлинського й епіграф уроку).

       - Любі друзі! Василь Сухомлинський говорив : «Майбутнє за тими, хто піднявся на найвищу сходинку людяності». Тобто за людьми толерантними.

       До речі, поняття «толерантність» уперше почали вживати ще у XVIII столітті.

        Що ж таке толерантність?

б) Словникова робота (Висвітлюється на моніторі).

      Толерантність – це терпимість людини до різних думок, неупереджене ставлення до людей і подій, коли особа поважає гідність інших людей, здатна миритися з існуванням різних точок зору.

в) «Букет толерантності» (Напис на моніторі)

      - Давайте попробуємо назвати риси толерантної особистості і створимо «букет толерантності».

       (Учні почергово називають риси толерантної особистості, а на моніторі з кожною назвою з’являється квітка).

        1. Доброзичливість.

        2. Чуйність.

        3. Гуманізм.

        4. Поблажливість.

        5. Здатність до співпереживання.

        6. Довіра.

        7. Терпимість.

        8. Почуття гумору.

        9. Уміння поважати думки інших.

       10. Уміння володіти собою.

     

 11. Прихильність.

      - Отже, як ви вже зрозуміли, сьогодні на уроці ми вчитимемось бути толерантними.

II. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

      а) Лінгвістичний словничок (Висвічується на моніторі).

      - Шановні учні! Давайте пригадаємо вивчене на попередніх уроках і в попередніх класах про пряму й непряму мову. (Усі терміни почергово з’являються на моніторі).

      *Що таке пряма мова і слова автора?

      *Що таке непряма мова?

      * Чому слова автора є синтаксичним центром?

      * Дайте визначення невласне прямої мови.

      * Що таке монолог, діалог і полілог?

      * Поясніть поняття «цитата»

       * Що таке репліка?

      б) Пунктуаційна абетка (Висвічується на моніторі)

     - Поясніть використання розділових знаків у реченнях із прямою мовою за поданими схемами. ( Схеми почергово з’являються на моніторі).

       1. а)  А: «П».                         б) А: «П!?...»

       2. а) «П» , - а.                        б) «П?!...» – а.

       3. А: «П», - а.                       

       4. а) «П, - а, -п».                   б) «П, - а: - П!?»

    - Які розділові знаки вживаються при діалозі?

     в) Робота з підручником. Впр. 439 (5-е речення – усно).

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. (Висвітл. на комп’ютері).

       Записи в зошитах.

IV. Систематизація й узагальнення вивченого.

  1. Фразеологічна розминка (Напис на моніторі).

      а) Один учень працює біля дошки за карткою. 

             

                                                   Картка №1

     Списати речення. Пояснити розділові знаки і зміст використаних фразеологізмів (усно). Виділене слово записати фонетичною транскрипцією, визначивши кількість букв і звуків.

      1. «Моя сусідка, - з відчаєм у голосі розповідав дід Улас, - має в душі скриньку Пандори». 2. Мати, задоволено посміхнувшись, сказала: «Мою доньку, Маріє, Бог із дитинства нагородив соловою арфою!»

        б) Решта учнів пояснюють значення фразеологізмів, які з’являються на моніторі комп’ютерів, а потім із одним складають і записують речення з прямою мовою, яке б відповідало поданій схемі.

       * Схиляти голову (виявляти велику пошану до кого-небудь).

       * Тримати себе в руках (стримувати свої почуття, намагатися бути спокійним, володіти собою в складних ситуаціях).

       *Моцарт і Сальєрі (два протилежні характери, один із яких є втіленням благородства й щирості, а другий – підступності й заздрісності).

       *Сократове чоло (розумна, мудра людина).

       *Від чистого серця (щиро, з добрими намірами).

 

 
 

    «П, - а : - П?»

 

  1. Синтаксична головоломка (Напис на моніторі)

    Повторення.

 а) – Пригадаємо схему синтаксичного розбору речення з прямою мовою. (Схема з’являється на моніторі комп’ютера).

 

                                                    Послідовність

                                   синтаксичного розбору речення

                                                прямою мовою

1. Указати, що речення містить пряму мову.

2. Назвати слова автора й пряму мову.

3. Скласти схему.

4. Зробити синтаксичний розбір слів автора й прямої мови як окремих речень.

 б) Практична робота в парах типу «Ланцюжок» (за варіантами)

Першим учням із пари видаються картки. Вони біля дошки записують свої речення, перебудовуючи з непрямої мови на пряму, називають слова автора й пряму мову, складають схему речення (решта в зошитах), позначають частини мови над словами.

Другі учні з пари роблять синтаксичну характеристику, спочатку підкресливши члени речення.

 

                                       Картка I варіанту

   Василь Сухомлинський говорив, що діти живуть своїм розумінням добра і зла, честі й безчестя…

 

                                        Картка II варіанту

  Учитель запитав у Толі, чи розтала крижинка в його стосунках із Сергієм.

 

    3. Робота з текстом (Напис на моніторі).

а) Учитель роздає учням міні-підручники й друковані тексти. Учні повинні уважно прочитати текст і виконати мовностилістичний його аналіз, уписавши відповіді  в міні0підручник. Розділові знаки в тексті відсутні.

                                              Текст

     1.Був Іванко звичайним хлопцем… 2. Разом із батьками Іванка жили

бабуся - батькова мати. 3. Не злюбила її чомусь невістка. 4. Оселилася стара в комірчині, сама для себе готувала їжу.

      5. … Якось на свято приготувала мати холодець. 6.»Віднеси, синку, й бабусі, - сказала вона хлопцеві, - он ту маленьку мисочку, в яку ми кісточки обчищали…» 7.Посилає мати по хмиз для печі: «Набереш, Іванку, сухого хмизу, а мокрий бабусі, хай лишиться, бо вона не любить, щоб у хаті було жарко».

     8. … Минули роки. 9. Виріс хлопець, відслужив у армії, став працювати на будівництві. 10. Швиденько пішов у гору у своїй кар’єрі.

11. Померла бабуся, помер батько. Залишилася стара мати. 12. Оселив її син у маленькій комірчині свого великого кам’яного будинку, поставив піч і сказав: «Готуй, мамо, для себе їжу, живи собі потихенько, не заважай».

   13.Певно, у ці хвилини пригадала мати про свої накази Іванкові, коли посилала бабусі холодець… 14. Може, пригадала й ту народну мудрість, яка вчить, що про душу людську потрібно турбуватися тоді, коли дитина лежить не вздовж, а в поперек ліжка…

                                                                                         За В. Сухомлинським

б) Один учень одночасно з тими, що працюють із міні-підручником, виконує роботу за карткою біля дошки. (На комп’ютері йде відео й тихо звучить пісня на слова Б. Олійника у виконанні Т. Повалій – «Пісня про матір»).

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                Картка №2

   Уважно прочитати твір Б. Олійника «Пісня про матір». Визначити головну думку. Списати третю строфу, пояснити розділові знаки. Визначити, якою формою прямої мови є даний уривок. Зробити синтаксичний розбір словосполучення «лишаю вам».

                                           Пісня про матір

Посіяла людям літа свої літечка житом,

Прибрала планету, послала стежкам споришу.

Навчила дітей, як на світі по совісті жити.

Зітхнула полегко і тихо пішла за межу

 

- Куди ж це ви, мамо ? – сполохано кинулись діти.

- Куди ви, бабусю ? – онуки біжать до воріт.

- Та я недалечко … де сонце лягає спочити.

Пора мені, діти … А ви вже без мене ростіть.

 

  • Та як же без вас ми? … Та що ви намислили, мамо?
  • А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках?
  • А я вам лишаю всі райдуги із журавлями,

І срібло на травах, і золото на колосках.

 

- Не треба нам райдуг, не треба нам срібла і злата,

Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт!

Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. –

Лишайтесь, матусю. Навіки лишайтесь. Не йдіть.

 

Вона посміхнулась, красива і сива, як доля,

Змахнула рукою – злетіли увись рушники.

«Лишайтесь щасливі», – і стала замисленим полем

На цілу планету, на всі покоління й віки.

 

 V. Підсумок уроку.

1. Міні-тести.

1. Якій із схем відповідає подане речення?

«Ніяке добро, - стверджував В. Сухомлинський, - не відкладеться, не утвердиться в свідомості людини, якщо вона сама не причетна до нього».

а) «П», - а.                                 в) «П, -а, -п!»

б) А: «П».                                  г) «П, – а, -п».

2. Коли кілька реплік діалогу йдуть у рядок, без вказівки, кому вони належать, то кожна з них береться в лапки, а між репліками ставиться…

а) двокрапка;                            в) кома й тире;

б) тире;                                     г) три крапки.

3. Виділіть речення, у якому вжиті одночасно пряма та непряма мови.

а) Той, що висів праворуч од Хреста, дивився в небо й говорив скрушливо : « Ти – Бог! Тобі я вірю! Доброта, що йде від тебе – незбагненне диво»

(Д. Павличко).

б) «Без толерантності нема дружби», - запевняє Т. Фаєвська.

 

в) Григір Тютюнник стверджував, що найвища мудрість – бути добрим.

г) Як ти мене запитаєш, пане, що таке толерантність скажу: «Толерантність – це людяність» (А. Коліна).

4. У реченні М. Кривошеєв стверджує «У люблячої матері завжди вистачить толерантності, щоб приборкати галасливу дитину» пропущено

а) тире;                          в) двокрапку;

б) кому;                         г) кому й тире.

5. У якому стилі досить часто використовується невласне пряма мова?

а) У публіцистичному;                   в) у художньому;

б) в офіційно-діловому;                  г) у науковому.

6. Який знак завжди супроводжує пряму мову?

а) Кома;                        в) тире;

б) лапки;                       г) двокрапка.

2. Визначення навчальних досягнень учнів, коментування оцінок.

3. Бесіда:

    - Чи погоджуєтесь ви з висловлюванням В. Сухомлинського, який я взяла епіграфом уроку? Чому?

4. «Свічка толерантності»(На моніторі з’являється свічка).

  Учитель запалює свічку й говорить побажання учням

    -    Ми знаємо, що толерантності нас навчає й книга книг – Біблія. У якій проповіді  ми зустрічаємо заповіді і які з них вчать толерантності?

  • Я б дуже хотіла, щоб так, як яскраво запалала ось ця свічка, запалена мною, загорілося у ваших душах бажання завжди і всюди поводитись толерантно, щоб той «букет толерантності», який ми формували на початку уроку, квітнув постійно у ваших серцях.

VI. Домашнє завдання: повторити параграфи 37-38, виконати письмове завдання на вибір: вправа 444 або діалог на тему «Без толерантності немає дружби».

                                                     Література

  1. Моральне та городянське виховання: Навчально-методичне видання. Х.: Вид.група «Основа», 2007.-256с.
  1. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п’яти томах. Том третій. – К.: Видавництво «Радянська школа»,1977. – 670с.

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: 5 клас (українська мова) | Додав: StudentSun | Теги: українська мова, плани-конспекти, 5 клас
Переглядів: 1622 | Завантажень: 38 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]