Головна » Файли » Плани-конспекти » 5 клас (українська мова)

Правила вживання апострофа
[ Викачати з сервера (68.7Kb) ] 05.01.2015, 20:30

Тема: Правила вживання апострофа. Правильна вимова слів та написання слів з апострофом.

Мета: повторити правила вживання апострофа; удосконалювати вміння правильно визначати у словах орфограму, пояснювати написання слів; виробляти орфоепічні й орфографічні навички; збагачувати лексикон учнів; розвивати логічне мислення, орфографічну пильність, культуру усного й писемного мовлення, зорову пам’ять; зацікавлювати народними українськими мистецтвами.

Типу уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

 

ХІД УРОКУ

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП УРОКУ

II.ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проведіть дослідження: запишіть фонетичною транскрипцією слова; порівняйте, як вимовляються приголосні перед я, ю, є, ї; як позначається це на письмі: зяблик – з’ясувати; бурячок – бур’янець; мавпячий – п’ятий; свято – в’яне.

IV.ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМ УРОКУ

V.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 1. Допитливий. Коли після губних, р, або після префіксів, що кінчається на приголосний, чуєш звукосполучення йа, йу, йе, йі – став перед буквами я, ю, є, ї апостроф.

2. Словниковий диктант.

Серйозний, Соловйов, мужньо, тьохкати, Дьомін, медальйон, раннього, мільйон, кольоровий, підйомний, крайовий, осіннього, третього, зйомка, пізньої, сльозою.

2. Творча робота.   

Записати два – три прислів’я, в яких зустрічаються слова з буквосполученнями йо, ьо.

VI.СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

M91a.jpeg

1.Вибірковий диктант (метод «Прес»)

 Виписати слова з апострофом, пояснити їх написання правилом, усно дібрати ще кілька слів на це ж правило.

А)  Як на Стрітення півень нап’ється води з калюжі – жди ще стужі.                                                                                                  Б)  Морозяне й тихе надвечір’я на Стрітення віщує теплу весну.                                                                                                    В) Вітряна погода на Громицю – тривожна ознака.                                                                                                                      Г)    На Стрітення з’являються  білі хмари – на щедрий урожай садовини.                                                                                  Д) Багато снігу ще лежить на Стрітення – духмяні будуть короваї.                                                                                                  Ж) На Стрітення капає зі стріх – на Лук’янів день з вуликів мед капатиме.

 

Подані в транскрипції слова записати відповідно до орфографічних норм.

[лˈубо̀вйу], [бйутˈ], [арфйа̀рка], [рˈізˈбˈа̀р], [с’в’ашчѐн:и(е)й], [моркв’а̀ний], [подв’і̀рйа], [в’ідйі̀зд], [звйаза̀ти].

Вставити, де необхідно, пропущений апостроф і відгадати загадки.

1) Має добру пам…ять, дуже хутко все запам…ятає, як почує якусь вість – слово в слово розповість.(Луна)

2) Всі, хто в руки його не візьме – той по голові б…є.(Цвях)

3) Без нього жодна людина і п…яти хвилин не вижеве. (Повітря)

4) Плела хлівець на четверо овець, а п…ята окремо. (Рукавичка)

 

Запишіть слова під диктовку та позначте орфограми.

Зав’язь, круп’яний, присвята, знічев’я, зобов’язання, гравюра, дерев’яний, мавпячий, кав’ярня, львів’янин, підв’язати, напівкам’яний, пом’янути, бязевий, обов’язок, Белград, зм’якшити.

 

VII.ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ ТА ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК

Конструювання слів(робота в парах).                                                             

До поданих слів дібрати споріднені, які пишемо з апострофом. Записати ці слова.  Обґрунтувати вживання апострофа.                                                                                                                                                                                     Група 1. Двір, їхати, віра.                                                                                                                                                                                                               Група 2. Гора, ятрити, кропива.                                                                                                                                                                           Група 3. Верба, полива, трава.

Прочитайте виразно текст. Визначте його стиль і тип мовлення.

Походження назв тварин як в українській, так і в англійській мовах пов'язане з багатьма чинниками. Деякі з них це звичайний переклад імені тварини, що вже існувало в якійсь із мов. Інші являють собою комбінацію слів, що описують тварину. З'ясуємо, як могла тварина отримати своє ім'я.

Гіпопотам — це грецька назва «річкового коня». «Гіпос» грецькою означає «кінь», а «потамос» — «річка». Ще одна тварина відома під назвою «носоріг». Схожа назва є в англійській мові і звучить вона як «ріносерос». Це латинське слово складається з двох грецьких, від яких походить: «рінос» значить ніс, а «серос» — ріг. «Ріносерос» — це тварина з рогом на носі, або носоріг.

Назва «леопард» походить від латинського «леопардус», що означає «плямистий лев». Слово «лев» походить від латинського «леон». Англійська назва верблюда — «кемел» — це похідне від арабського «гамел», що походить від латинського «камелос».

Англійська назва вовка «уолф» —це сучасна вимова англосаксонського «вулф» від «вульпес», що так само має латинські корені і означає «лис». Англійська назва лисиці «фокс» походить від ісландського «факс», тобто пухнаста «грива».

Англійська назва бика «вул» походить від англосаксонського слова «велкан», що означає «ричати». Назва «олень» — англійською «діір» — походить від англосаксонського «деор», тобто «дика тварина».

Назва однієї з порід собак — «пудель» (майже так само звучить англійською) походить від німецького слова «пудел», що означає «калюжа». Це ім'я собака отримав через свою любов до води. До речі, слово «собака» англійською звучить «дог», що увійшло в нашу мову як собача порода.

Отже, назви тварин можуть багато чого розказати про минуле.

 

VIII.СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

 1. «Розумне перо». Редагування. Виправте помилки у вживанні апострофа в деяких словах.

Настрій у мене св’ятковий. Гарячий літній день духм’яно пахне хлібом і квітами. Травянистий килим припав пилом, бо раз по раз з’являються машини з зерном. Тьм’яно поблискує вдалині річка. На току дівчата, завязані по самі брови білими хустками, віють зерно.

 1. Запишіть у дві колонки слова:  1) з апострофом; 2) без апострофа.
  З других букв виписаних слів має скластися закінчення вислову: «Щоб зажити слави ясновидця, провіщай …»

Зм..яклий, зав..язь, брукв..яний, моркв..яний, ой в..юнкий, об..їзд, скл..яр, різдв..яний, сурм..яний, цв..ях, знар..яддя, стрем..янка, мавп..ячий, знічев..я, в..ється, спор..ядження, ін..єкція, медв..яний, грав..юра, забур..янений, острів..янин, сер..йозний, струп..я, торф..яний, здр..япати.

З апострофом

Без апострофа

Зм’яклий

Бруквяний

Зав’язь

Морквяний

Ой в’юнкий

Скляр

Об’їзд

Різдвяний

Сурм’яний

Цвях

Стрем`янка

Знаряддя

Знічев’я

мавпячий

В’ється

Спорядження

Ін’єкція

Медвяний

Забур’янений

гравюра

Острів’янин

серйозний

Струп’я

здряпати

Торф’яний

 

«Щоб зажити слави ясновидця, провіщай , майбутнє на сто років»

 

 1. Робота з підручником. Виконання вправи 288, 291
 2. Мікродиктант «Ерудит»:

Зі старого торф’яного болота в’ється стежечка до самого озера. Медвяний дух м’яти, зів’ялої осоки приємно лоскоче груди. Розм’якла земля, в’їдливі реп’яхи, що цвяшками впивалися в одяг, не пускали до озера. Загублене качине пір’я на тьмяному плесі озера та густа ряска надавала йому таємничості.

 1.  

IX.ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1.Проведіть взаємоперевірку правил вживання апострофа.

2.Бесіда за питаннями.                                                                                                                                                                                        А) За якої умови після б, п, в, м, ф апостроф не пишемо?                                                                                                               Б) У яких випадках після р пишемо апостроф?                                                                                                                                              В) Після яких префіксів пишемо апостроф?                                                                                                                                             Г) У яких іменах чи прізвищах людей пишемо апостроф?                                                                                                                   

X.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

 1. «Розумне перо». Редагування. Виправте помилки у вживанні апострофа в деяких словах.

Настрій у мене св’ятковий. Гарячий літній день духм’яно пахне хлібом і квітами. Травянистий килим припав пилом, бо раз по раз з’являються машини з зерном. Тьм’яно поблискує вдалині річка. На току дівчата, завязані по самі брови білими хустками, віють зерно.

 1. Запишіть у дві колонки слова:  1) з апострофом; 2) без апострофа.
  З других букв виписаних слів має скластися закінчення вислову: «Щоб зажити слави ясновидця, провіщай …»

Зм..яклий, зав..язь, брукв..яний, моркв..яний, ой в..юнкий, об..їзд, скл..яр, різдв..яний, сурм..яний, цв..ях, знар..яддя, стрем..янка, мавп..ячий, знічев..я, в..ється, спор..ядження, ін..єкція, медв..яний, грав..юра, забур..янений, острів..янин, сер..йозний, струп..я, торф..яний, здр..япати.

 

Категорія: 5 клас (українська мова) | Додав: StudentSun | Теги: українська мова, написання апострофа, апостроф, плани-конспекти, 5 клас
Переглядів: 4559 | Завантажень: 193 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]