Головна » Файли » Підручники з української мови » Корисна література

Перелік літератури №1
[ Викачати з сервера (39.5Kb) ] 18.03.2012, 16:24

Авксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. — Харків, 1988.

Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. — Харків, 1987.

Антоненко-Давидович. Як ми говоримо. — К.: Радянський письмен­ник, 1970.

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. — IV!., 1974.

Арват Н. Н. Семантическая структура простого предложения в современ- ном русском языке. — К., 1984.

Арполенко Г. П., Городенська К. Г., Щербатюк Г. X. Числівники українсь­кої мови. — К., 1980.

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проб­леми. — М., 1976.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — М.: Советская зн- циклопедия, 1966.

Бабайцева В. В. Русский язык: Синтаксис и пунктуация. — М., 1979.

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. — Львів: Світ, 2003.

Багмут А., Бровченко Т., Борисюк І., Олійник І. Інтонаційна виразність звукового мовлення засобів масової інформації. — К.: Наукова думка, 1994.

Баранник Д. X. Усний діалог. — Дніпропетровськ. 1965.

Бевзенко С. П. Структура складного речення в українській мові. — К., 1987.

Безпояско О. Н., Городенська К. Г, Русанівський В. М. Граматика укра­їнської мови. Морфологія. — К., 1993.

Белошапкова В. А. Сложное предложение в современном русском язы­ке. — М., 1967.

Білодід І. К. Вибрані твори. — К.: Наукова думка, 1986. — Т. 3.

Блумфилд. Язык: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1968.

Бондаренко А. В., Буланин Л. Л. Русский глагол. — Ленинград, 1967.

Брахнов В. М. Явища асиміляції в консонантизмі української мови. — К., 1970.

Бровко А. С. Трудности синтаксического анализа: Пособие для учителя — К., 1991.

Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. — М., 1976.

Булаховський Л. А. Вибрані твори: В 5-ти т. — К.: Наукова думка, 1975 — Т. 1; 1977 — Т. 2; 1978 — Т. 3; 1980 — Т. 4; 1983 — Т. 5.

Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка. — М, 1973.

Валимова Г. В. Функциональные типы предложений в современном рус­ском языке. — Ростов на Дону, 1967.

Ващенко В. С. Стилістична морфологія української мови. — Дніпропе­тровськ, 1970.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. — Київ — Ірпінь 1991—2001.

Вержбицький О. Є. Складне речення // Курс сучасної української літера­турної мови: В 2-х т / За ред. Л. А. Булаховського. — К.. 1951 — Т. 2.

Винницький В. М. Наголос в сучасній українській мові. — К., 1984.

Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) — М., 1986.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г, Грищенко А. П. Граматика української мови. — К., 1982.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г, Русанівський В. М. Семантико-син- таксична структура речення. — К., 1983.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. — К., 2004.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. — К., 1993.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови.— К., 1962.

Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови. — К., 1987.

Вихованець І. Р. Система відмінків української мови. — К., 1987.

Вихованець І. Р. Таїна слова. — К., 1990.

Вихованець І. Р. У світлі граматики. — К., 1987.

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К.. 1988.

Волох О. Т., Чернов Є. І. Сучасна українська літературна мова. — К., 1976.

Категорія: Корисна література | Додав: StudentSun | Теги: українська мова, підручники з української мови, книги, СУЛМ, література, підручники, використана література
Переглядів: 601 | Завантажень: 214 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]