Головна » Файли » Інші дисципліни » Системна організація української мови

СТРУКТУРНІ ВІДНОШЕННЯ В МОВІ. ПАРАДИГМАТИЧНІ, СИНТАГМАТИЧНІ, ГЕНЕТИЧНІ, ІЄРАРХІЧНІ ВІДНОШЕННЯ
[ Викачати з сервера (470.7 Kb) ] 07.06.2015, 15:43

Зв'язки та відношення в системі мови. Розуміння системного устрою мови вимагає нового підходу до вивчення мови та її складових. Найменший елемент мови, найдрібніша мовна категорія не існують самостійно, а перебувають у різного типу зв'язках і відношеннях: парадигматичних та синтагматичних, генетичних та функціональних, матеріальних та семантичних, односторонніх, двосторонніх, багатосторонніх, ієрархічних, внутрішньосистемних та міжсистемних тощо. Врахування всіх цих зв'язків дозволить створити науково об'єктивний опис мовної системи.

Парадигматичні та синтагматичні відношення. За Ф. де Соссюром, який уперше виокремив ці два мовні аспекти, на парадигматичних і синтагматичних відношеннях будується уся мовна система. Парадигматичні відношення – відношення вибору, асоціації, що грунтуються на подібності й відмінності, позначувальних і позначуваних одиниць мови.    Парадигматичними у фонетиці є відношення між дзвінкими і глухими, мякими і твердими звуками; В граматиці - між відмінковими формами слів, нормами дієвідмінювання, між різними типами речень; в лексико-семантичній системі - це синонімічні, антонімічні, гіпонімічні, конверсивні та ін. відношення. Парадигматичні відношення наз. вертикальними, оскільки будь-яку парадигму можна записати в сповпчик, вертикально.

Синтагматичні відношення – відношення одиниць, розташованих лінійно - це здатність мовних елементів поєднуватися. Синтагматичні відношення наз. горизонтальними, оскільки вони завжди реалізуються між одиницями, які розташовуються одна за одною, зокрема фонеми поєднуються не як-небудь, а вибірково. В укр. мові на поч. слова нема такого звукосполучення як -цст-. Синтагматичними звязками спричинені такі фонетичні явища як асиміляція, дисиміляція, сингармонізм, акомоодація, гаплологія. У словотворі синтагматичні відношення виявляються у тому, що існує певна закономірність у поєднанні морфем. Так, в українській мові віддієслівні назви особи-діяча утворюються за допомогою суфіксів, -тель, -ар, -ач, ник,-ій, тощо, однак кожна з дієслівних основ вибирає тільки якийсь один з цих суфіксів.

Ієрархічні відношення – відношення структурно простіших одиниць до складніших: фонеми до морфеми, морфеми до лексеми, лексеми до речення. Протиставлення парадигматичних і синтагматичних відношень з одного боку, та ієрархічних з іншого, відображає особливу властивість мовної системи – її різнорівневий, гетерогенний характер, що вже стосується будови мови, її структури.

Генетичні відношення, або етимологія мовних одиниць. Звукова будова і значення слів протягом тривалого часу існування мови поступово змінюються, а тому всі випадки відповідності певних мовних одиниць за звучанням і значенням свідчить про генетичний зв'язок між ними, тобто спільність походження. При вивченні етимології слова встановлюються словотвірні зв'язки з іншими словами з урахуванням їхньої семантики і можливих у попередньому розвитку звукових законів.

Функціональні відношення. Існує цілий ряд лінгвістичних шкіл, що використовують термін «функціоналізм». Група петербурзьких лінгвістів під керівництвом О.В.Бондарка протягом 1980-1990-х років здійснювала проект «Теорія функціональної граматики», який постав альтернативою і доповненням до традиційної рівневої моделі мови. У підході О.В.Бондарка значення розглядаються незалежно від узвичаєних формальних класів і категорій, а відповідно до функціонально-семантичних полів: темпоральності, модальності, посесивності, локативності, компаративності тощо.

Матеріальні та семантичні відношення. Ю.О.Карпенко матеріальними (фізичними) вважає такі відношення, при яких один елемент породжується іншим, або змінюється під впливом іншого (словотвірні відношення, явище асиміляції/дисиміляції фонем, форми зв'язку слів у реченні). Семантичними (чистими) є такі відношення елементів системи, при яких ці елементи прямо, фізично не діють один на одного, призводячи до якихось видозмін, а протиставляються один одному і завдяки цьому підтримують своє існування як різні елементи. Наприклад, в українській мові є протиставлені категорії твердих і м'яких приголосних, протиставні групи антонімів тощо.

Категорія: Системна організація української мови | Додав: StudentSun
Переглядів: 4263 | Завантажень: 23 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]