Головна » Файли » Інші дисципліни » Системна організація української мови

СИСТЕМА ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СЛОВА. СЕМНА СТРУКТУРА СЛОВА
07.06.2015, 16:32

В багатьох випадках лексема реалізується як складна семантична структура, що має назву полісемія. Полісемія, одного боку один із продуктивних засобів збагачення лексичної системи (з’являються нові лексико-семантичні варіанти); з іншого – один із важливих засобів її організації. Згідно з дихотомією мови та мовлення за Ф. де Соссюром, основною одиницею лексичної підсистеми мови є лексема, а її реалізацією у мовленні – лексико-семантичний варіант (ЛСВ). У складі лексеми ЛСВ формують внутрішньослівні зв’язки, що є однією з ілюстрацій системності лексики.

Окремі значення полісемічного слова перебувають в певній залежності одне від одного й взаємопов’язані. Основне (пряме номінативне) значення безпосередньо спрямоване на предмет, воно є опорою, фундаментом усіх інших (похідних) значень та  вживань слова. Інші лексико-семантичні варіанти також виконують номінативну функцію в мові, але вони спрямовані не безпосередньо на предмет, а усвідомлюються через пряме номінативне.

Похідне значення слова включається в його семантичну структуру, разом з тим  ній воно протиставляється, вступає в опозицію з  наявними значеннями і сприймається як нове в цій структурі. Утворюється похідне значення за наявності спільних рис між двома номінованими об’єктами чи явищами у спосіб перенесення найменування з одного явища на інше на основі метафори та метонімії. Унаслідок метафоричного переосмислення слів за зовнішньою подібністю, а саме за схожістю форми, розміру, розташування частин, утворено значну кількість вторинних нономінацій. Роль метафори полягає в тому, що вона надає новій назві образності яка з плином часу вже не сприймається як власне метафорична.  Наприклад,  лексема кудлатий має три лексико-семантичні варіанти, утворені засобом метафоризації за зовнішньою подібністю:  1) який має довгу скуйовджену шерсть, вовну; 2) який має густе та розпатлане волосся; 3) рослина з густими гілками, густим листям чи ворсинками. Метонімічні процеси ґрунтуються на перенесенні назви за часовою і просторовою суміжністю, із процесу на результат, із властивості на кількісний показник, з процесу на предмет, із процесу на властивість, із матеріалу на виріб із цього матеріалу, з родового поняття на видове. Наприклад, значення слова кубок як приз утворилося засобом метонімії при зміні функції цього предмету:. 1) великий келих, чара; 2) ваза з коштовного матеріалу, що її вручають як приз переможцям спортивних змагань.

За похідністю значень розрізняють такі структурні типи полісемії: ланцюжкова, радіальна, ланцюжково-радіальна. Ланцюжкова полісемія. При ланцюжковій полісемії кожне з наступних значень виводиться із попереднього, напр. старий – 1) який прожив багато років, дожив старості; 2) (про неживу матерію) який існує довгий час (книжка, істина); 3) непридатне для користування (квиток); 4) те, що минуло (фасон, мода). Радіальна полісемія. При радіальній всі похідні значення виводяться від одного твірного, наприклад, початок : 1) вихідний пункт протяжності предмета, площини тощо, а також те, що прилягає до такого пункту; протилежне кінець.2) перший момент вияву якої-небудь дії, явища, процесу; протилежне кінець. 3) те, з чого починається твір, фільм, спектакль і т.ін.; 4) зародок, першоджерело чого-небудь; 5) основа, першоелемент чого-небудь. Ланцюжково-радіальна: кубло – 1) з аглиблення в землі, житло тварини чи комахи; 2) людське житло, оселя, дім; 3) звірята одного приплоду, виводок; 4) місце зосередження, притулок антигромадських, або аморальних злочинник елементів. Сірий – 1) колір, середній між білим і чорним; 2) хмарний, похмурий; 3) нічим не примітний, невиразний

Категорія: Системна організація української мови | Додав: StudentSun
Переглядів: 1431 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]