Захарчук-Дуке Ольга Олександрівна
викладач

Закінчила Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка, за кваліфікацією "Bикладач української мови, літератури та зарубіжної літератури". 
Працює над кандидатською дисертацією зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (українська мова).

Викладає дисципліни: 
  • «Сучасна українська літературна мова»
  • «Вступ до спеціальності»
  • «Орфоепічний і комунікативний тренінг»
  • «Практикум з української мови»
  • «Культура усного і писемного мовлення»
  • «Вступ до мовознавства»
  • «Сучасна українська літературна мова з практикумом»