Саєвич Ірина Георгіївна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, за кваліфікацією – вчитель російської мови і літератури, аспірантуру Львівського національного університету ім. І.Франка.
Захистила кандидатську дисертацію з наукової спеціальності 22.02.02 – російська мова на тему: «Назви музичних інструментів у сучасній російській мові: функціональний та культурологічний аспекти». Досліджує проблеми лінгвокультурології в зіставному аспекті. Автор 34 публікацій наукового та методичного характеру.
Викладає дисципліни:
  • «Загальне мовознавство»
  • «Вступ до мовознавства»
  • «Методологія і методи мовознавчих досліджень»
  • «Сучасна українська літературна мова»
  • «Стилістика української мови».