Кочеткова Алевтина Іванівна,
старший викладач

Викладає дисципліни: 
  • «Загальне мовознавство»
  • «Орфоепічний і комунікативний тренінг»
  • «Види мовного розбору».