Яворська Стефанія Теодорівна
доктор педагогічних наук, професор
 
Закінчила філологічний факультет (українське відділення) Дрогобицького педагогічного інституту і отримала кваліфікацію "вчитель української мови і літератури середньої школи".
Науковий стаж роботи – 21 рік. Яворська С.Т. успішно займається науковою роботою.
Тема кандидатської дисертації – "Формування орфографічних умінь і навичок учнів з української мови", докторської–  "Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки в середній школі".
Автор 150 наукових праць, серед них – 5 монографій, посібники, методичні поради, підручники (у співавторстві), навчальні програми, зокрема”Робота з орфографії у процесі вивчення будови слова і словотвору”, ”Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки в середній школі”(у 2-х книгах), ”Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки в початкових класах”(у 2-х книгах), ”Завдання і тести для перевірки знань із синтаксису". У плані роботи професора – навчально-методичні посібники ”Методика навчання орфографії", ”Педагогічна практика студентів", ”Методичні поради до написання магістерських робіт".
 Яворська С.Т.– заступник голови спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій, науковий керівник дисертаційних досліджень аспірантів і здобувачів, магістерських робіт. Приділяє велику увагу керівництву студентською науковою роботою, виступає з доповідями на наукових конференціях.