Дика Наталія Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Українського державного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю українська мова та література.

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (українська мова) на тему: «Система роботи з культури мовлення учнів 5-7 класів загальноосвітньої школи». Відмінник освіти України.

У колі наукових зацікавлень – проблеми культури усного і писемного мовлення, лінгвокультурологія, лінгводидактика, актуальні аспекти граматики української мови, проблеми компетентісного підходу в професійній підготовці фахівців філологічних спеціальностей. Нині у науковій діяльності поєднує теоретичні та лінгводидактичні аспекти вивчення основних закономірностей морфологічної системи української мови. Здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами наукового ступеня кандидата педагогічних наук, виступає опонентом під час захисту кандидатських дисертацій, бере участь у рецензуванні підручників, програм для загальноосвітніх навчальних закладів. Є активним учасником міжнародних науково-практичних конференцій, методичних семінарів.

Автор понад 90 науково-методичних праць, у тому числі 9 підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл.

Викладає дисципліни:

  • «Сучасна українська літературна мова (морфологія)»
  • «Сучасна українська літературна мова (синтаксис)»
  • «Теоретичні питання граматики української мови»
  • «Основи красномовства»
  • Спецкурси з сучасної української мови. 
Керує написанням магістерських робіт.